Encàrrecs i tarifes

Com fer un encàrrec?

  1. Envia’m un correu electrònic explicant quin servei t’agradaria contractar i adjunta el document en qüestió (si escau).
  2. Estudiaré l’encàrrec i t’enviaré un pressupost.
  3. Acordarem una data d’entrega.
  4. T’enviaré el producte acabat.

Tarifes

Les tarifes dels serveis que ofereixo depenen de variables que no puc preveure sense una prèvia descripció de l’encàrrec. Tot seguit proposo uns factors que s’haurien d’esmentar per facilitar el càlcul de les tarifes:

  • La combinació lingüística. En funció de les llengües de treball i la direcció de la traducció o interpretació (directa o inversa) variarà el preu dels serveis.
  • El termini d’entrega. És molt important establir una data en què s’ha de fer entrega dels serveis contractats per poder fer un pressupost exacte.
  • La temàtica i el nivell d’especialització del text. Com més especialitzat sigui l’encàrrec, més alta serà la tarifa.
  • El volum de l’encàrrec. Com més volum de paraules tingui una traducció o revisió, més marge hi ha per oferir unes tarifes ajustades.

Per a més informació sobre les meves tarifes, no dubtis a posar-te en contacte amb mi!

Segueix-me a les xarxes: